+38 (067) 401 24 13

BAS Бухгалтерія. ПРОФ

BAS Бухгалтерія. ПРОФ є перевіреним рішенням для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, що працюють в різних сферах діяльності і з різними системами оподаткування. Система розроблена з урахуванням вимог українського законодавства і має зрозумілий інтуїтивним інтерфейсом. BAS Бухгалтерія. ПРОФ забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства.

BAS Бухгалтерія. ПРОФ
BAS Бухгалтерія. ПРОФ

У можливості системи BAS Бухгалтерія. ПРОФ входить:

 1. Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
 2. Облік запасів
 3. Облік торгових операцій
 4. Облік грошових коштів
 5. Облік розрахунків з контрагентами
 6. Облік ОС, МНМА, НМА і МБП
 7. Облік виробництва
 8. Облік ПДВ
 9. Облік зарплати
 10. Закриття періодів, звітність

Як ми проводимо настройку BAS Бухгалтерія. ПРОФ для вашого підприємства:

 • Розробка функціоналу. На цьому етапі наші фахівці визначають потреби підприємства і формують функціонал системи, максимально відповідний бізнес-процесам вашого підприємства.
 • Впровадження BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Згідно із затвердженим функціоналом системи ми складаємо графік реалізації проекту, проводимо впровадження та тестування системи, узгоджуємо запуск системи і передачу її під управління фахівців з боку замовника.
 • Супровід системи. Ми забезпечуємо підтримку клієнтів, після впровадження системи BAS Бухгалтерія. ПРОФ, на умовах абонентської плати. Наші фахівці забезпечать весь необхідний комплекс послуг, щоб робота програми була максимально ефективною.

Залишилися питання? Телефонуйте нам за телефоном: +38 (067) 401-24-13

З вартістю всіх доступних програмних продуктів, ви можете ознайомитися за посиланням.

Можливості системи BAS Бухгалтерія. ПРОФ:

 1. Облік декількох організацій з різними системами оподаткування в одній базі
  • ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в одній інформаційній базі,
  • ведення обліку для організацій використовують різні системи оподаткування (Податок на прибуток і ПДВ, Єдиний податок).
 2. Облік запасів
  • підтримка складського і партійного обліку,
  • облік додаткових витрат, що включаються до вартості запасів,
  • облік ТЗВ,
  • документи по складському обліку, включаючи комплектацію, розукомплектацію.
 3. Облік торгових операцій
  • налаштування функціональності використання роздрібної та комісійної торгівлі,
  • облік в роздробі з використанням автоматизованої і неавтоматизованої торгової точки,
  • можливість обліку за цінами закупівлі або цінами продажу,
  • облік поворотної тари при торгівлі.
 4. Облік грошових коштів
  • облік безготівкових грошових коштів,
  • облік грошових коштів у валюті,
  • можливість планування надходження або витрачання грошових коштів,
  • робота з обробкою обміну з банком,
  • облік готівкових грошових коштів.
 5. Облік розрахунків з контрагентами
  • можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів,
  • можливість налаштування журналу документів з ієрархічним переглядом по контрагентам,
  • виділення кольором документів з різними варіантами відбору,
  • звітність по взаєморозрахунках.
 6. Облік ОС, МНМА, НМА і МБП
  • можливість налаштування рахунків обліку розрахунків з контрагентами для груп контрагентів, для окремих контрагентів або для договорів,
  • документообіг для всіх господарських операцій з обліку ОС МНМА, МБП і МНА з типовими друкарськими формами,
  • повна інформація про ОС в картці ОС,
  • пооб’єктний або кількісний облік МНМА,
  • облік малоцінний активів при передачі в експлуатацію і переміщенню між підрозділами і відповідальними особами,
  • автоматизація списання малоцінки з експлуатації з різними варіантами відбору,
  • повний облік НМА.
 7. Облік виробництва
  • облік виробництва продукції і напівфабрикатів,
  • облік виробництва внутрішніх послуг,
  • облік реалізації послуг з використанням або без використання планових цін,
  • використання різних варіантів розподілу прямих і загальновиробничих витрат. Автоматизація розрахунку собівартості виробництва продукції і послуг за допомогою документа «Закриття місяця».
 8. Облік ПДВ
  • налаштування варіантів обліку ПДВ в Договорі контрагента,
  • спеціалізовані типові звіти для перевірки коректності урахування ПДВ,
  • автоматичне створення ПН за допомогою обробки «Формування податкових накладних» за період,
  • вивантаження ПН і РК для передачі в контролюючі організації,
  • формування звітності з ПДВ.
 9. Облік зарплати
  • опціонально ведення кадрового обліку і розрахунку зарплати в цій програмі або у зовнішній програмі,
  • при використанні зовнішньої програми в BAS Бухгалтерія можна вести облік за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 “Розрахунки по оплаті праці” по кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу,
  • можливе використання спрощеного режиму обліку нарахувань,
  • можливість використання спрощеного кадрового обліку без створення документів. Перехід до ведення повного обліку можна здійснити в будь-який момент без необхідності конвертації даних,
  • формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливо в двох режимах – безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом “Відображення зарплати в бухгалтерському обліку” в кінці періоду.
 10. Закриття періодів, звітність
  • автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, в тому числі нарахування амортизації, переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, розрахунок собівартості, визначення фінансових результатів і інші,
  • повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.,
  • зручні налаштування і збереження варіантів настройки звітів,
  • автоматизовані формування і здача регламентованої звітності,
  • синхронізація даних з конфігураціями «Управління торгівлею 3», «Зарплата і управління персоналом».
BAS Бухгалтерія. ПРОФ є перевіреним рішенням для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, що працюють в різних сферах діяльності і з різними системами оподаткування. Система розроблена з урахуванням вимог українського законодавства і має зрозумілий інтуїтивним інтерфейсом. BAS Бухгалтерія. ПРОФ забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства.
Програмний продукт Вартість, грн.
1 BAS Бухгалтерія. ПРОФ 8 400
2 BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 4 200
3 BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 14 400
4 BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 27 000
5 BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 51 600