+38 (067) 401 24 13

BAS Документообіг КОРП

BAS Документообіг КОРП – сучасна багатофункціональна система, розроблена для управління бізнес-процесами і спільною роботою співробітників. Рішення створено на базі перевірених методик організації документообігу, які допомагають швидко оптимізувати процеси, ефективно контролювати виконання завдань і стандартизувати управлінську діяльність підприємства.

BAS Документообіг КОРП здатний вирішити будь-які завдання виконавчої дисципліни: від автоматизації обліку документації, до аналізу виконаних робіт. Програма відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам законодавства України, що регламентує ведення діловодства та документообігу в Україні.

BAS Документообіг КОРП
BAS Документообіг КОРП

В системі BAS Документообіг КОРП можна обробляти документи будь-яких типів. Для кожного документа передбачена обліково-реєстраційна картка, набір реквізитів якої відповідає “Інструкції з діловодства №1153 від 17.10.1997”, постанові КМУ “Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах”. Для карток документів, процесів і завдань передбачені спеціальні інструкції, що полегшують знайомство і роботу з цими об’єктами. У комплект поставки вже входить 45 готових інструкцій.

В систему BAS ДОКУМЕНТООБІГ КОРП входит:

 1. Відповідність українському законодавству.
 2. Робота з документами.
 3. Бізнес-процеси та робота користувачів.
 4. Керування проектною діяльністю.
 5. Організація заходів.
 6. Зручність роботи на кожен день.
 7. Пошук.
 8. Облік робочого часу та контроль виконання.
 9. Організація розподіленої інформаційної бази.
 10. Обмін даними з іншими типовими конфігураціями.
 11. Веб-сервіси роботи з файлами.

Як ми проводимо настройку BAS Документообіг КОРП для вашого підприємства:

 • Розробка функціоналу. На цьому етапі наші фахівці визначають потреби підприємства і формують функціонал системи, максимально відповідний бізнес-процесам вашого підприємства.
 • Впровадження BAS Документообіг КОРП. Згідно із затвердженим функціоналу системи ми складаємо графік реалізації проекту, проводимо впровадження та тестування системи, узгоджуємо запуск системи і передачу її під управління фахівців з боку замовника.
 • Супровід системи. Ми забезпечуємо підтримку клієнтів, після впровадження системи BAS Документообіг КОРП, на умовах абонентської плати. Наші фахівці забезпечать весь необхідний комплекс послуг, щоб робота програми була максимально ефективною.

Залишилися питання? Телефонуйте нам за телефоном: +38 (067) 401-24-13

З вартістю всіх доступних програмних продуктів, ви можете ознайомитися за посиланням.

 1. Відповідність українському законодавству
  • Закон України від 22.05.2003 № 851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг”,
  • Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”,
  • Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР “Про звернення громадян”,
  • Постанова КМУ від 30.11.2011 №1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”,
  • Постанова КМУ від 28.10.2004 №1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”.
 2. Робота з документами
  • реєстрація вхідних і вихідних документів,
  • облік звернень громадян,
  • облік договорів,
  • сканування документів,
  • автоматичне завантаження файлів з каталогу,
  • вбудована в “BAS Документообіг КОРП” внутрішня пошта,
  • виконання завдань по пошті,
  • перегляд, редагування та контроль версій документів,
  • шаблони документів і файлів,
  • штрихкодування документів,
  • друк реєстраційних штампів документів,
  • в”BAS Документообіг КОРП” передбачені стандартні зв’язки між документами,
  • кілька резолюцій в документах,
  • переадресування вхідних документів,
  • контроль переданих документів.
 3. Бізнес-процеси та робота користувачів. У програмі “BAS Документообіг КОРП” колективна робота з документами реалізована за допомогою наступних бізнес-процесів:
  • розгляд: документ потрапляє на розгляд до керівника і з його резолюцією повертається до автора документа,
  • виконання: документ передається на виконання всім користувачам за списком і контролерові для дотримання виконавської дисципліни,
  • узгодження: прикладені до такого бізнес-процесу документи потрапляють на узгодження зазначеним респондентам і потім повертаються до автора цього бізнес-процесу для ознайомлення з результатами узгодження або відправки на повторне узгодження,
  • затвердження: документ потрапляє на затвердження до відповідальної особи і повертається до автора документа для ознайомлення з результатом затвердження,
  • реєстрація: документ потрапляє до секретаря для присвоєння реєстраційного номера, проставлення печатки організації та відправки кореспондент,
  • ознайомлення: за допомогою цього бізнес-процесу потрібний документ розсилається всім користувачам за списком для ознайомлення,
  • доручення: за допомогою цього бізнес-процесу можна видавати доручення співробітникам і перевіряти їх виконання,
  • обробка вхідного документа: цей бізнес-процес автоматизує повний цикл обробки вхідного документа – розгляд, виконання, списання в справу,
  • обробка вихідного документа: цей бізнес-процес автоматизує повний цикл створення вихідного документа – погодження, затвердження, реєстрація.
 4. Керування проектною діяльністю
  • Ведення картки та ієрархічної структури проекту (структура проекту містить в собі перелік проектних задач бізнес-процесу),
  • облік трудовитрат у розрізі проектів,
  • формування звітності по проектах,
  • завантаження проекта з Microsoft Project (як джерело даних використовується файл проекту, вивантажений у XML),
  • робота з планом проекту й діаграмою Ганта.
 5. Організація заходів.Система підтримує всі необхідні кроки від підготовки і до аналізу ефективності проведення заходу та виконання прийнятих рішень:
  • зовнішні та внутрішні заходи,
  • протокольні заходи (наради, засідання, ради директорів),
  • бронювання приміщень,
  • підбір зручного для учасників часу проведення,
  • формування програми та протоколу,
  • прийняття рішень і контроль їх своєчасного виконання.
 6. Зручність роботи на кожен день (Вікно “Поточні справи” на робочому столі відкривається при старті програми. Воно показує підсумкову інформацію: завдання користувача і підлеглих (для керівників), події календаря, повідомлення пошти та форуму, заходами, актуальні документи в роботі, інформацію з обліку часу).
 7. Пошук (Реалізовано повнотекстовий пошук будь-яких даних (документів, файлів) не тільки по всіх полях карток, але і по вмісту версій файлів популярних форматів з урахуванням морфології російської, української та англійської мов.).
 8. Облік робочого часу та контроль виконання (Дані обліку робочого часу та можливість його контролю забезпечують керівника інформацією для прийняття управлінських рішень і дозволяють оптимізувати роботу співробітників.).
 9. Організація розподіленої інформаційної бази (В програмі передбачена робота в режимі розподіленої інформаційної бази, серед іншого і для варіанту зберігання файлів не в інформаційній базі, а на диску.).
 10. Обмін даними з іншими типовими конфігураціями (В “BAS Документообіг КОРП” передбачені вбудовані в систему плани обміну з типовими прикладними рішеннями автоматизації бізнесу, зокрема “BAS ERP”.).
 11. Веб-сервіси роботи з файлами. Застосування програми як бібліотеки файлів дозволяє:
  • приєднувати файли до об’єктів вашої інформаційної бази,
  • розвантажити вашу інформаційну базу за рахунок перенесення збережених файлів в “BAS Документообіг КОРП”,
  • забезпечити безпечне, надійне і централізоване зберігання неструктурованої інформації вашого підприємства,
  • інтегрувати файли, пов’язані з вашою інформаційною базою, в загальний документообіг підприємства,
  • організувати єдине сховище файлів для різних інформаційних баз і додатків.
BAS ДОКУМЕНТООБІГ КОРП – сучасна багатофункціональна система, розроблена для управління бізнес-процесами і спільною роботою співробітників. Рішення створено на базі перевірених методик організації документообігу, які допомагають швидко оптимізувати процеси, ефективно контролювати виконання завдань і стандартизувати управлінську діяльність підприємства.
Програмний продукт Вартість, грн.
1 BAS Документообіг КОРП 75 600
2 BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 14 400
3 BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 27 000
4 BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 51 600
5 BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 126 000
6 BAS Ліцензія на сервер 32 разрядна 30 000
7 BAS Ліцензія на сервер 64 разрядна 51 600