+38 (067) 401 24 13

BAS КУП: Комплексне управління підприємством

BAS КУП: Комплексне управління підприємством – це комплексна система, призначена для вирішення завдань управління і обліку. Для малого та середнього бізнесу BAS КУП дозволяє створити загальну інформаційну систему, яка збільшує продуктивність всіх підрозділів підприємства і оптимізує процеси їх взаємодії.

BAS КУП: Комплексне управління підприємством
BAS КУП: Комплексне управління підприємством

У систему BAS КУП: Комплексне управління підприємством входить:

 1. Управління фінансами.
 2. Управління виробництвом.
 3. Керування продажами.
 4. Управління закупівлями.
 5. Управління складом і запасами.
 6. Управління витратами і розрахунок собівартості.
 7. Управління персоналом і розрахунок заробітної плати.
 8. Управління взаємовідносинами з клієнтами.
 9. Підсистема бюджетування.
 10. Підсистема регламентованого обліку.
 11. Підсистема моніторингу показників і діяльності підприємства.

Як ми проводимо настройку BAS КУП: Комплексне управління підприємством для вашого підприємства:

 • Розробка функціоналу. На цьому етапі наші фахівці визначають потреби підприємства і формують функціонал системи, максимально відповідний бізнес-процесам вашого підприємства.
 • Впровадження BAS КУП. Згідно із затвердженим функціоналу системи ми складаємо графік реалізації проекту, проводимо впровадження та тестування системи, узгоджуємо запуск системи і передачу її під управління фахівців з боку замовника.
 • Супровід системи. Ми забезпечуємо підтримку клієнтів, після впровадження системи BAS КУП: Комплексне управління підприємством, на умовах абонентської плати. Наші фахівці забезпечать весь необхідний комплекс послуг, щоб робота програми була максимально ефективною.

Залишилися питання? Телефонуйте нам за телефоном: +38 (067) 401-24-13

З вартістю всіх доступних програмних продуктів, ви можете ознайомитися за посиланням.

Моджливості системи BAS КУП: КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ:

 1. Управління фінансами
  • облік кредитів, депозитів та позик,
  • еквайринг (платіжні карти),
  • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря,
  • маршрути погодження заявок,
  • гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати,
  • інвентаризація кас та банківських рахунків,
  • аналітична звітність з руху грошових коштів.
 2. Бюджетування
  • настроюванні види бюджетів і розширена аналітика,
  • моделювання сценаріїв,
  • підтримка декількох валют,
  • табличні форми введення і коригування,
  • економічний прогноз,
  • аналіз досягнення планових показників,
  • розширений фінансовий аналіз.
 3. Моніторинг і аналіз показників діяльності підприємства.
  • побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників,
  • створення різних варіантів показників з можливістю порівняння,
  • моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних,
  • розширений аналіз фінансових результатів за напрямами діяльності,
  • різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 4. Регламентований облік
  • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку,
  • облік фактів господарської діяльності з відкладеним проведенням та контролем актуальності відображення,
  • оперативний контроль формування проводок для довільного документа,
  • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них спираючись на номенклатурний склад документів відвантаження,
  • контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання
 5. Управління персоналом і розрахунок заробітної плати.
  • аналіз ефективності управління персоналом,
  • розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників,
  • комплекс розрахунків з персоналом,
  • гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку,
  • можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули,
  • аналіз фонду оплати праці,
  • розрахунок і нарахування резерву відпусток,
  • розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.
 6. Управління виробництвом (Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Дані ресурсних специфікацій використовуються для розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт).
 7. Управління витратами і розрахунок собівартості
  • роздільний облік витрат за видами діяльності,
  • відокремлений облік собівартості за замовленнями,
  • розподіл витрат за напрямами діяльності,
  • надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат,
  • покращений майстер закриття місяця.
 8. Керування продажами
  • управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом,
  • воронка продажів,
  • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів,
  • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами,
  • розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти,
  • самообслуговування клієнтів,
  • управління торговими представниками,
  • моніторинг стану процесів продажів,
  • планування використання автотранспорту,
  • імовірнісна оцінка прогнозу продажів,
  • роздільний облік в розрізі партнерів (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік),
  • автоматичний контроль ліміту заборгованості,
  • інвентаризація взаєморозрахунків,
  • моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів,
  • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.
 9. Управління взаємовідносинами з клієнтами.
  • формування стратегії відносин з партнерами,
  • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами,
  • досьє клієнта, партнера,
  • карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів,
  • претензійна робота,
  • моніторинг виконання угод
  • BCG-аналіз,
  • порівняльний аналіз показників роботи менеджерів.
 10. Управління закупівлями.
  • управління закупівельною діяльністю,
  • бізнес-процеси складних закупівель,
  • контроль умов поставок
  • розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами,
  • формування повної вартості придбання ТМЦ,
  • контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі
 11. Управління складом і запасами.
  • складна ієрархічна структура складів,
  • управління адресним складом,
  • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб,
  • облік багатооборотної тари,
  • управління інвентаризацією товарів,
  • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу,
  • розрахунок прогнозованого попиту,
  • товари на складах за термінами придатності,
  • управління доставкою,
  • товарний календар.
BAS КУП: КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ – це комплексна система, призначена для вирішення завдань управління і обліку. Для малого та середнього бізнесу BAS КУП дозволяє створити загальну інформаційну систему, яка збільшує продуктивність всіх підрозділів підприємства і оптимізує процеси їх взаємодії.
Програмний продукт Вартість, грн.
1 BAS КУП 64 000
2 BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 14 400
3 BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 27 000
4 BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 51 600
5 BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 126 000
6 BAS Ліцензія на сервер 32 разрядна 30 000
7 BAS Ліцензія на сервер 64 разрядна 51 600