+38 (067) 401 24 13

BAS ERP: ERP система Україна

BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна є комплексною інформаційною системою, призначеною для управління діяльністю багатопрофільних підприємств, в якій об’єднані два напрямки ведення бізнесу – облік і управління. Система багатофункціональна і розроблена під потреби великих і середніх виробничих підприємств. Робота BAS ERP однаково стабільно працює через тонкий і web-клієнт, тому бази даних будуть доступні з комп’ютерів і мобільних пристроїв, що значно прискорює роботу персоналу.

BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна
BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна

BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна створена на основі сучасних методик автоматизації бізнес-процесів середніх і великих виробництв, з урахуванням вимог законодавства України. У програмному продукті максимально ефективно виконаний функціонал, необхідний для управління підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі, зі складним виробництвом.

У склад системи BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна входить:

 1.  Фінансовий менеджмент
 2.  Бухгалтерський і податковий облік
 3.  Управління закупівлями
 4.  Управління складськими запасами
 5.  Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
 6.  Управління витратами і розрахунок собівартості
 7.  Управління ремонтами
 8.  Підсистема бюджетування
 9.  Підсистема управління виробництвом
 10.  Підсистема підтримки процесу продажів
 11.  Система взаємовідносин з клієнтами
 12. Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

За допомогою BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна можна оптимізувати роботу наступних категорій персоналу:

 • Керівники за допомогою сучасного інструменту управління ресурсами і фінансами підприємства зможуть проводити аналіз і планування більш ефективно, спираючись на актуальну статистику діяльності підприємства.
 • Керівники підрозділів та менеджери підвищать свою ефективність до 50% на виконання щоденних завдань по виробничих процесів і їх контролю, збуту готової продукції, постачання і роботі з замовниками.
 • Бухгалтери та економісти через єдину автоматизовану систему отримають доступ до проведення фінансових операцій, оптимізують облік товарів / послуг / робіт, автоматизують розрахунок заробітної плати персоналу підприємства.

Як ми проводимо настройку BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна для вашого підприємства:

 1. Розробка функціоналу. На цьому етапі наші фахівці визначають потреби підприємства і формують функціонал системи, максимально відповідний бізнес-процесам вашого підприємства.
 2. Впровадження BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна. Згідно із затвердженим функціоналом системи ми складаємо графік реалізації проекту, проводимо впровадження та тестування системи, узгоджуємо запуск системи і передачу її під управління фахівців з боку замовника.
 3. Супровід системи. Ми забезпечуємо підтримку клієнтів, після впровадження системи BAS ERP: ERP СИСТЕМА Україна, на умовах абонентської плати. Наші фахівці забезпечать весь необхідний комплекс послуг, щоб робота програми була максимально ефективною.

Залишилися питання? Телефонуйте нам за телефоном: +38 (067) 401-24-13

З вартістю всіх доступних програмних продуктів, ви можете ознайомитися за посиланням.

Можливості системи BAS ERP: ERP СИСТЕМА УКРАЇНИ:

 1.  Фінансовий менеджмент
  • облік кредитів, депозитів і позик,
  • еквайринг (платіжні картки),
  • гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря,
  • розширені можливості управління поточними платежами,
  • маршрути узгодження заявок,
  • гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати,
  • інвентаризація кас і банківських рахунків,
  • аналітична звітність з руху грошових коштів,
  • план рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується,
  • трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку,
  • відкладене відображення проводок в обліку,
  • створення документів за типовими операціями,
  • “аудиторський слід” даних,
  • генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.
 2.  Бухгалтерський і податковий облік
  • можливість гнучкого налаштування користувачем правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку,
  • облік фактів господарської діяльності може виконуватись з відкладеним проведенням та з контролем актуальності відображення,
  • оперативний контроль формування проводок для довільного документа,
  • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження,
  • контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
 3.  Управління закупівлями
  • управління закупівельною діяльністю,
  • бізнес-процеси складних закупівель,
  • контроль умов поставок
  • розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами,
  • формування повної вартості придбання ТМЦ,
  • контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі
 4.  Управління складськими запасами
  • складна ієрархічна структура складів,
  • управління адресним складом,
  • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб,
  • мобільні робочі місця працівників складів,
  • облік багатооборотної тари,
  • управління інвентаризацією товарів,
  • статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу,
  • розрахунок прогнозованого попиту,
  • товари на складах за термінами придатності,
  • управління доставкою,
  • товарний календар.
 5.  Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
  • аналіз ефективності управління персоналом,
  • розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників,
  • комплекс розрахунків з персоналом,
  • гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку,
  • можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули,
  • аналіз фонду оплати праці,
  • розрахунок і нарахування резерву відпусток,
  • широкі можливості регламентованого розрахунку зарплати.
 6.  Управління витратами і розрахунок собівартості
  • Роздільний облік витрат за видами діяльності,
  • Відокремлений облік собівартості за замовленнями,
  • Розподіл витрат за напрямками діяльності,
  • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат,
  • Покращений майстер закриття місяця
 7.  Управління ремонтами
  • облік та ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації,
  • моніторинг стану об’єктів експлуатації,
  • управління по видах ремонтів,
  • організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів,
  • едина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності,
  • формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.
 8.  Підсистема бюджетування
  • налаштування видів бюджетів і розширена аналітика,
  • моделювання сценаріїв,
  • управління бюджетним процесом,
  • підтримка декількох валют,
  • табличні форми введення і коригування,
  • економічний прогноз,
  • аналіз досягнення планових показників,
  • складання зведеної звітності за результатами моніторингу,
  • розширений фінансовий аналіз
 9.  Підсистема управління виробництвом
  • візуалізація структури виробу,
  • опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації),
  • управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти),
  • параметричне забезпечення потреби в номенклатурі,
  • два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер,
  • інтервальне планування та “Барабан – Буфер – Мотузка”,
  • планування по “вузьких” місцях виробництва,
  • поопераційне планування,
  • зниження залежності якості планування від точності нормативних даних,
  • управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення),
  • оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу,
  • розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами,
  • облік часу транспортування і простеження ТМЦ,
  • прогнозування перебігу виробничого процесу,
  • диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях,
  • гнучке перепланування,
  • розширений облік виробітку співробітників.
 10.  Підсистема підтримки процесу продажів
  • управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом
  • воронка продажів,
  • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів,
  • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами,
  • розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди,
  • самообслуговування клієнтів,
  • управління торговими представниками,
  • моніторинг стану процесів продажів,
  • планування використання автотранспорту,
  • ймовірнісна оцінка прогнозу продажів,
  • роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік),
  • автоматичний контроль ліміту заборгованості,
  • інвентаризація взаєморозрахунків,
  • моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів,
  • розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.
 11.  Система взаємовідносин з клієнтами
  • формування стратегії відносин з партнерами,
  • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами,
  • досьє клієнта, партнера,
  • карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів,
  • претензійна робота,
  • моніторинг виконання угод
  • BCG-аналіз,
  • розширений аналіз показників роботи менеджерів.
 12.  Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
  • побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників,
  • створення різних варіантів показників з можливістю порівняння,
  • моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних,
  • розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності,
  • різноманіття графічних форм аналітичних звітів,
  • доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).

BAS ERP: ERP СИСТЕМА УКРАЇНИ є комплексною інформаційною системою, призначеною для управління діяльністю багатопрофільних підприємств, в якій об’єднані два напрямки ведення бізнесу – облік і управління. Система багатофункціональна і розроблена під потреби великих і середніх виробничих підприємств. Робота BAS ERP однаково стабільно працює через тонкий і web-клієнт, тому бази даних будуть доступні з комп’ютерів і мобільних пристроїв, що значно прискорює роботу персоналу.
Програмний продукт Вартість, грн.
1 BAS: ERP 216 000
2 BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 27 000
3 BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 51 600
4 BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць 126 000
5 BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць 222 000
6 BAS Ліцензія на сервер 32 разрядна 30 000
7 BAS Ліцензія на сервер 64 разрядна 51 600