+38 (067) 401 24 13

BAS Малий бізнес

BAS Малий бізнес є єффектівнім і удобнім рішенням для ведення управління і обліку на підприємствах малого бізнесу. Функціонал програмного продукту містить всі інструменті для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування діяльності підприємств, що працюють в сфері послуг, проектніх робіт, виробництво продукції і торгівлі.

Рішення BAS Малий бізнес сприяє організації ефективної роботи підприємств малого бізнесу та надає власникам широкий функціонал для управління, а співробітникам – для продуктивної роботи. Програмний продукт легко адаптується під особливості організації управління та обліку в компанії, що гарантує швидке впровадження в оперативну діяльністю. З BAS Малий бізнес однаково зручно працювати, як з комп’ютерів, так і мобільних пристроїв з будь-якої точки світу.

BAS Малий бізнес
BAS Малий бізнес

У можливості системи BAS Малий бізнес входить:

 1. Функціональні можливості
 2. Усі дані – в єдиній інформаційній базі
 3. Маркетинг і продажі
 4. Роздрібні продажі
 5. Постачання і закупівлі
 6. Запаси і склад
 7. Роботи, послуги, виробництво
 8. Грошові кошти
 9. Зарплата і персонал
 10. Майно
 11. Фінанси
 12. Аналітичні звіти
 13. Налаштування параметрів обліку
 14. Обмеження базової версії “BAS Малий бізнес”

Як ми проводимо настройку BAS Малий бізнес для вашого підприємства:

 • Розробка функціоналу. На цьому етапі наші фахівці визначають потреби підприємства і формують функціонал системи, максимально відповідний бізнес-процесам вашого підприємства.
 • Впровадження BAS Малий бізнес. Згідно із затвердженим функціоналом системи ми складаємо графік реалізації проекту, проводимо впровадження та тестування системи, узгоджуємо запуск системи і передачу її під управління фахівців з боку замовника.
 • Супровід системи. Ми забезпечуємо підтримку клієнтів, після впровадження системи BAS Малий бізнес, на умовах абонентської плати. Наші фахівці забезпечать весь необхідний комплекс послуг, щоб робота програми була максимально ефективною.

Залишилися питання? Телефонуйте нам за телефоном: +38 (067) 401-24-13

З вартістю всіх доступних програмних продуктів, ви можете ознайомитися за посиланням.

Можливості системи BAS Малий бізнес:

 1. Функціональні можливості. Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.
 2. Усі дані – в єдиній інформаційній базі
  • база клієнтів,
  • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар,
  • розрахунки з контрагентами, персоналом,
  • облік матеріалів, товарів, продукції,
  • замовлення клієнтів, заказ-наряди,
  • планування та облік виконання робіт і надання послуг,
  • планування та облік виробничих операцій,
  • планування завантаження ресурсів підприємства,
  • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
  • облік персоналу, розрахунок заробітної плати
  • облік витрат і розрахунок собівартості
  • майно, капітал
  • доходи, витрати, прибутки і збитки
  • регламентована звітність для ФОП
  • фінансове планування (бюджетування) та ін.
 3. Маркетинг і продажі
  • реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства,
  • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа,
  • реєстрація видів знижок і націнок,
  • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення,
  • реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів,
  • реєстрація договорів з покупцями,
  • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації,
  • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо,
  • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість),
  • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат),
  • об’єднання замовлень покупців в проекти,
  • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг,
  • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво,
  • відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.
 4. Роздрібні продажі. BAS Малий бізнес може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.
  Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку. Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.
 5. Постачання і закупівлі
  • реєстрація постачальників і контактної інформації,
  • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента,
  • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором,
  • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента,
  • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації,
  • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо,
  • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання,
  • формування графіків постачань,
  • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальника.
 6. Запаси і склад
  • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку,
  • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів,
  • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо),
  • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби),
  • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців),
  • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери),
  • друк етикеток і цінників.
 7. Роботи, послуги, виробництво
  • облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі,
  • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску,
  • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду,
  • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт.
 8. Грошові кошти
  • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках,
  • оформлення первинних документів банку та каси,
  • розрахунки з підзвітними особами,
  • формування платіжного календаря,
  • інтеграція з системою “клієнт-банк”.
 9. Зарплата і персонал
  • оформлення прийому на роботу,
  • кадрове переміщення,
  • звільнення персоналу,
  • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом “Нарахування зарплати”,
  • формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам,
  • облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період.
 10. Майно
  • прийняття до обліку, зміна параметрів,
  • розрахунок амортизації,
  • продаж і списання.
 11. Фінанси
  • залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства,
  • дебіторська заборгованість – загальна, прострочена,
  • кредиторська заборгованість – загальна, прострочена,
  • прибутки і збитки,
  • прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг,
  • прострочені зобов’язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг.
 12. Аналітичні звіти. Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.
 13. Налаштування параметрів обліку
  • реєстрація інформації по організаціях підприємства,
  • реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів,
  • налаштування параметрів обліку,
  • налаштування сервісних функцій,
  • введення початкових даних за розділами обліку.
 14. Обмеження базової версії “BAS Малий бізнес”
  • не підтримує ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп’ютері,
  • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач,
  • не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця – реалізований тільки обмін з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”,
  • не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення,
  • не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті,
  • не підтримується робота розподілених інформаційних баз,
  • не підтримується СОМ-з’єднання і Automation-сервер.
 15. Інтеграція з програмами “BAS Бухгалтерія”, “BAS Роздрібна торгівля”. Обмін даними з програмами “BAS Бухгалтерія” і “BAS Роздрібна торгівля” двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.
BAS Малий бізнес є єффектівнім і удобнім рішенням для ведення управління і обліку на підприємствах малого бізнесу. Функціонал програмного продукту містить всі інструменті для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування діяльності підприємств, що працюють в сфері послуг, проектніх робіт, виробництво продукції і торгівлі.
Програмний продукт Вартість, грн.
1 BAS Малий бізнес 10 800
2 BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце 3 300 4 200
3 BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць 14 400
4 BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць 27 000
5 BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць 51 600