+38 (067) 401 24 13
BAS Бухгалтерія КОРП – ваш надійний помічник!

BAS Бухгалтерія КОРП – ваш надійний помічник!

Бухгалтерія для підприємств в Україні або BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП – це перевірена часом, ефективна програма ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також автоматичного формування звітності.

BAS Бухгалтерія КОРП – це інструмент автоматизації бухгалтерського і податкового обліку. Програмний продукт призначений для компаній будь-яких сфер діяльності, які працюють на території України. BAS Бухгалтерія КОРП є гнучкою системою, що настроюється під бізнес-процеси організації: систему можна використовувати виключно для податкового і бухгалтерського обліку або системно застосувати до автоматизації інших підрозділів компанії. Можливості рішення бухгалтерії для підприємств дозволяють максимально прискорити операційну діяльність бухгалтерської служби та автоматизувати підготовку звітності.

Програма BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП повністю відповідає українському законодавству, з регулярними і своєчасними оновленнями. Програма підходить для ведення обліку на підприємствах: оптової, роздрібної та комісійної торгівлі (в тому числі субкомісії), надання послуг, виробництво і т.д.

BAS Buhg. Dohody y Zatraty

Всі нетипові операції в BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП можна відобразити бухгалтерськими проводками. Присутні інструменти “коректних ручних проводок”, для того, щоб цифри правильно “увійшли” в необхідні звіти. У бухгалтерії для підприємств реалізовані різні форми оподаткування, в тому числі спрощені для індивідуальних підприємців. У бухгалтерії для України присутні всі необхідні для бухгалтерського обліку регламентовані бланки та документи.

Опис і вартість бухгалтерії для підприємств України – BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП.

Основні переваги BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП

Регламентована звітність

У BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання до контролюючих державних органів, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів. Конфігурація містить дві підсистеми звітності: традиційна (звіти в складі конфігурації) і інтегрований сервіс електронної звітності “FREDO Звіт”.

Formyrovanye NN v roznytse

У традиційній підсистемі регламентованої звітності для податкових звітів реалізовано експорт в формат, затверджений наказом ДФСУ (в файли з розширенням XML). Сервіс “FREDO Звіт” надає можливість безпосередньо в BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок);
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанції про доставку і зберегти їх на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕЗ;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних;
 • отримувати інформацію про зареєстровані в Єдиному державному реєстрі податкових накладних вхідні податкові документи;
 • обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Інтеграція “FREDO Звіт” з бухгалтерією для України дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів електронного сервісу в програмі.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності – традиційна підсистема або сервіс “FREDO Звіт”.

Головному бухгалтеру

Рішення бухгалтерії для України надає гнучкі можливості по налаштуванню облікової політики для кожної юридичної особи.

Otchet po zadolzhennosty klyentov

“Монітор бухгалтера” дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості. Є можливість аналізу оборотів по розрахункових рахунках і касі в розрізі статей руху грошових коштів.

Керівнику

“Центр антикризового управління” (вкладка “Керівнику” в інтерфейсі в панелі функцій) дозволяє керівнику оперативно і в зручній формі одержувати дані про стан справ на підприємстві для прийняття управлінських рішень. Доступні для аналізу ключові показники:

 • Залишки коштів на розрахункових рахунках і в касі і суми грошових коштів, виданих підзвітним особам;
 • Динаміка надходження і витрачання грошових коштів в розрізі статей руху грошових коштів;
 • Динаміка заборгованості покупців, в тому числі аналітика по простроченої заборгованості;
 • Заборгованість покупців за термінами боргу;
 • Показники заборгованості перед постачальниками;
 • Показники по продажах;
 • Прибуток / збиток.

Облік заробітної плати та кадровий облік

У BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП ведеться облік персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято).

Забезпечується формування типових форм відповідно до Українського законодавства.

Nastrojky ucheta z.pl

У бухгалтерії для України автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуванням і утриманням з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками, в тому числі з виплатою зарплати і перерахуванням зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • инвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

У програмі BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для СПД.

Податковий облік податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

У конфігурації відповідно до вимог нової редакції розділ III ПКУ не ведеться податковий облік активів, доходів і витрат (за винятком необоротних активів).

Використання запасів і капітальних інвестицій в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях, визначається веденням обліку в розрізі податкових призначень ПДВ.

Податковий облік необоротних активів реалізований відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. На рахунках обліку ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку.

BAS БУХГАЛТЕРИЯ КОРП

Податкова декларація з податку на прибуток формується за даними бухгалтерського обліку і в разі ведення обліку різниць, об’єкт оподаткування коригується на різниці.

Єдиний податок

BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП підтримує ведення спрощеної системи оподаткування як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб – підприємців (ФОП). Облік ведеться в розрізі статей декларації за єдиним податком.

Книга обліку доходів неплатників ПДВ і книга обліку доходів і витрат для підприємців – платників ПДВ заповнюється автоматично даними зареєстрованих господарських операцій. Також реалізована можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.

Облік ПДВ

У прикладному рішенні бухгалтерії для України підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. Серед інших і ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов’язань. Визначення бази оподаткування виконується автоматично “на льоту” ( “Простий облік ПДВ”) або при закритті місяця ( “Складний облік ПДВ”).

BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи, підтримує імпорт з системи “FREDO Звіт” і зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для виконання вимог електронного адміністрування ПДВ.

У конфігурації реалізовані форми податкових документів, що дозволяють вказувати коди і найменування одиниць виміру номенклатури згідно з українським Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень, підтримується можливість зміни податкового призначення оприбуткованих запасів.

Онлайн демо-база програми BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП

За ліцензійної політики отримати демо-базу для продуктів BAS можливо тільки за попереднім запитом. Відправивши заявку можна буде підключитися, детально розглянути і протестувати пробну демо-базу BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП онлайн:

Відправити запит для отримання демо-бази бухгалтерії для України можна за телефоном: +38 (067) 401-24-13

Немає необхідності завантажувати демо BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП – демонстраційна база доступна прямо зараз через інтернет.

Комплектація поставки програмного продукту

Прикладне рішення BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП призначене для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в комерційних підприємствах України, а також для формування звітності за даними інформаційної бази. Що входить в поставку при покупці BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП?

При покупці програми BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП, ви отримуєте:

 • Доступ до особистого профілю в якому можна скачати документацію, ліцензійну угоду і дистрибутиви.
 • Необхідна література – книги для Адміністратора і призначені для користувача документи, які допоможуть розібратися з використанням BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП.
 • Якщо в програму входить апаратний захист, то в комплекті з даними приобретеніем буде ключ USB, розрахований на 1 робоче місце.
 • Картка, необхідна для реєстрації (номер, який там позначений, обов’язковий для отримання консультації в разі виникнення питань по вашій програмі).

Вартість BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП включає такі послуги:

У вартість бухгалтерії для підприємств входить:

 • Установка самої програми. Відбувається тоді, коли Вам зручно в віддаленому режимі або з виїздом фахівця на ваше підприємство.
 • Процес навчання, який передбачає отримання загальних рекомендацій, необхідних для роботи. Спеціаліст, який володіє знаннями бухгалтерського та податкового обліку, ознайомить вас або ваших фахівців з принципами роботи програми і з усіма нюансами.
 • Безлімітний консультація розробника по ваших запитань. Ця послуга буде доступна протягом усього періоду підписки на інформаційну допомогу. Зателефонувавши нашим фахівцям, ви отримаєте консультацію, в залежності від пакета супроводу, підписаного з нашою компанією. Детальніше про консультації тут.
 • Як бонус входить 3-х місячна підписка, яка дає можливість на цей період часу оновлювати програму і користуватися послугою інформаційно-технологічного супроводу безкоштовно (потрібно відзначити, що вигідно скористатися можливістю отримати супровід відразу на 12 місяців по Акції “8+4”.

BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП вартість додаткових ліцензій

При покупці BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП в вартість поставки входить ліцензія тільки на одне робоче місце. Для того, щоб встановити програму на додатковий комп’ютер або ноутбук, вам знадобиться купити додаткові ліцензії BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП У разі більш складної архітектури з’являється необхідність придбання ліцензій на сервер і в такому випадку – краще проконсультуватися з фахівцем

Радьтеся з нашими фахівцями – вони допоможуть вам підібрати економічно вигідне рішення для ваших завдань і вашої архітектури: +38 (067) 401-24-13.

Обслуговування BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП

У процесі роботи з будь-яким програмним забезпеченням можуть виникнути якісь попутні специфічні завдання або складності, в цьому випадку, вам допоможуть консультації наших фахівців з вирішення виниклих проблем або помилок в обліку, доопрацювання, оновлення вашої конфігурації і т.д.

У нас дуже гнучка система ціноутворення – ми пропонуємо різні пакети обслуговування, в залежності від ваших потреб і завдань. Вартість години послуг залежить від складності ваших завдань, обсягу і регулярності робіт.

Ознайомитися з нашими пакетами на обслуговування можна тут.